SELECTEAZA LIMBA

PROIECTUL
„O UNIUNE TRANSFRONTALIERĂ
ÎN UMBRA ISTORIEI”
Cod 15.2.1.123, e-MS ROBG 134
este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului
Interreg V-A România - Bulgaria Valoare contribuție U.E. - 2.722.353,22 EURO
previous arrow
next arrow
 

Obiectivele specifice ale Strategiei presupun:

  1. Dezvoltarea potențialului regiunii ca destinație turistică cu avantaje comparative și competitive.
  2. Implementarea unui pachet de măsuri care să permită îmbunătățirea infrastructurii pentru furnizarea de servicii turistice.
  3. Îmbunătățirea capacității administrațiilor locale și a altor parteneri socio-economici de a implementa abordări moderne de dezvoltare a turismului local.

Strategia se definește prin trei obiective de marketing:

  1. Implementarea unei singure mărci comune a regiunii transfrontaliere și includerea acesteia în rețeaua de distribuție a produselor din domeniul turismului;
  2. Extinderea informațiilor despre regiunea transfrontalieră care să permită accesul facil la resurse și servicii de turism de bună calitate;
  3. Creșterea duratei medii a sejurului și a costurilor  ale vizitatorilor în regiunea transfrontalieră Hershova-Krushari cu cel puțin 2% în timpul implementării Strategiei de marketing.

Obiectivul general al proiectului:
Îmbunătăţirea utilizării sustenabile a patrimoniului natural şi cultural în zona transfrontalieră Dobrich – Constanţa prin dezvoltarea şi promovarea produsului turistic comuna Zaldapa – Valea Uscată – Carsium.
Proiectul crează un produs turistic comun, reprezentat de infrastructura modernă şi atractivă creată în contextul unui bogat patrimoniu cultural pentru satisfacerea nevoilor de cunoaştere şi agrement ale turiştilor. Produsul integrează infrastructura şi serviciile cultural-turistice (servicii muzeale, educaţionale, de cercetare ştiinţifică, de agrement) oferite prin intemediul acesteia în cadrul traseului turistic Zaldapa – Valea Uscată – Carsium.

Valoarea totală a proiectului este de 3,202,768.49 EUR iar perioada de implementare este de 36 luni.

Dintre activitățile principale care au fost realizate pe parcursul implementării proiectului enumerăm :

  1. Demararea lucrărilor ,,REABILITARE DRUMURI DE ACCES CĂTRE  ANSAMBLUL ,,VASILE COTOVU” ȘI CETATEA ,,CARSIUM” DIN  ORAȘUL HÂRȘOVA, JUDEȚUL CONSTANȚA”. A fost emis ordinul de începere al lucrarilor cu data de 05.08.2019, iar conform situațiilor de plată, lucrările au fost executate în proportie de 67%.
  2. Demararea lucrărilor „RESTAURAREA, CONSERVAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI VASILE COTOVU-CENTRU MULTICULTURAL ÎN ORAȘUL HÂRȘOVA, JUDEȚUL CONSTANȚA”. A fost emis ordinul de începere al lucrărilor cu data de 27.02.2020.
  3. Elaborarea Strategiei de marketing din cadrul proiectului, document util pentru acţiuni coordonate de beneficiari în timpul şi după finalizarea proiectului, cu scopul de a creşte şi de a menţine interesul turistic pentru zona transfrontalieră Hârșova – Krushari.
  4. A fost asigurată vizibilitatea proiectului și a programului de finanțare, în concordanță cu prevederile Anexei XII din Regulamentul CE nr. 1303/2013, pentru activitățile realizate până în prezent.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obține de la 
Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Hârșova, la telefon:
0241-870300/ 0241-870301.

Primaria Hârsova
Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene. Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site