SELECTEAZA LIMBA

PROIECTUL
„O UNIUNE TRANSFRONTALIERĂ
ÎN UMBRA ISTORIEI”
Cod 15.2.1.123, e-MS ROBG 134
este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului
Interreg V-A România - Bulgaria Valoare contribuție U.E. - 2.722.353,22 EURO
previous arrow
next arrow
 

PARTENERI


În perioada 19.05.2017 – 19.05.2020 Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Hârșova din județul Constanța implementeaza proiectul „O uniune transfrontalieră în umbra istoriei” cod proiect 15.2.1.123, ROBG-134 în parteneriat cu Municipalitatea Krushari, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa şi Muzeul Regional de Istorie Dobrici.


Proiectul „O uniune transfrontalieră în umbra istoriei”, este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria.

Obiectivul general al proiectului:
Îmbunătăţirea utilizării sustenabile a patrimoniului natural şi cultural în zona transfrontalieră Dobrich – Constanţa prin dezvoltarea şi promovarea produsului turistic comuna Zaldapa – Valea Uscată – Carsium. Proiectul crează un produs turistic comun, reprezentat de infrastructura modernă şi atractivă creată în contextul unui bogat patrimoniu cultural pentru satisfacerea nevoilor de cunoaştere şi agrement ale turiştilor. Produsul integrează infrastructura şi serviciile cultural-turistice (servicii muzeale, educaţionale, de cercetare ştiinţifică, de agrement) oferite prin intemediul acesteia în cadrul traseului turistic Zaldapa – Valea Uscată – Carsium.

Valoarea totală a proiectului este de 3,202,768.49 EUR iar perioada de implementare este de 36 luni.

Dintre activitățile principale care au fost realizate pe parcursul implementării proiectului enumerăm :

  1. Demararea lucrărilor ,,REABILITARE DRUMURI DE ACCES CĂTRE ANSAMBLUL ,,VASILE COTOVU” ȘI CETATEA ,,CARSIUM” DIN ORAȘUL HÂRȘOVA, JUDEȚUL CONSTANȚA”. A fost emis ordinul de începere al lucrarilor cu data de 05.08.2019, iar conform situațiilor de plată, lucrările au fost executate în proportie de 67%.
  2. Demararea lucrărilor „RESTAURAREA, CONSERVAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI VASILE COTOVU-CENTRU MULTICULTURAL ÎN ORAȘUL HÂRȘOVA, JUDEȚUL CONSTANȚA”. A fost emis ordinul de începere al lucrărilor cu data de 02.2020.
  3. Elaborarea Strategiei de marketing din cadrul proiectului, document util pentru acţiuni coordonate de beneficiari în timpul şi după finalizarea proiectului, cu scopul de a creşte şi de a menţine interesul turistic pentru zona transfrontalieră Hârșova – Krushari.
  4. A fost asigurată vizibilitatea proiectului și a programului de finanțare, în concordanță cu prevederile Anexei XII din Regulamentul CE nr. 1303/2013, pentru activitățile realizate până în prezent.

 

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obține de la  Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Hârșova, la telefon: 0241-870300/ 0241-870301.

Primaria Hârsova
Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene. Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site