SELECTEAZA LIMBA

PROIECTUL
„O UNIUNE TRANSFRONTALIERĂ
ÎN UMBRA ISTORIEI”
Cod 15.2.1.123, e-MS ROBG 134
este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului
Interreg V-A România - Bulgaria Valoare contribuție U.E. - 2.722.353,22 EURO
previous arrow
next arrow
 

Grupuri țintă

Grupurile țintă ale acestei strategii se împart în interne și externe, în funcție de cele două municipalități.

Drept grupuri țintă interne sunt identificate: populația celor două localități, mediul de afaceri local și funcționarii administrațiilor locale.

Grupurile țintă externe sunt reprezentate de: potențialii turiști și investitori.

Ambele grupuri țintă vor beneficia, în mod semnificativ, de punerea în aplicare a strategiei. Locuitorii și întreprinderile vor simți beneficiile implementării sale, datorită creșterii gradului de ocupare a forței de muncă, creșterii veniturilor și calității vieții. Angajații administrațiilor municipale vor implementa politica de dezvoltare a regiunii, care face parte din îndatoririle lor de serviciu.

Turiștii potențiali vor beneficia de o diversificare a produselor turistice, de posibilitatea de a cunoaște o nouă destinație și de a se relaxa în condiții bune, la un preț moderat. Totodată, se creează un cadru propice atragerii de noi investiții în domeniul privat, atât investitori locali, cât mai ales investitori străini, ce vor putea implementa proiecte care le vor aduce profituri susținute.

  1. Situația ofertei turistice pe raza municipalităților Krushari și Hârșova

În prezent, regiunea transfrontalieră nu are o imagine unică care să fie identificată drept destinație turistică. Principalele produse turistice se concentrează în principal pe mai multe situri de importanță majoră, dar nu există produse integrate, bazate pe resurse turistice comune. Dezvoltarea turismului este încă separată de granița dintre cele două țări și nu există pași clari și vizibili pentru a construi imaginea regiunii transfrontaliere ca destinație unică. Zona oferă posibilitatea dezvoltării mai multor forme și tipuri de turism: agroturism, eco-turism, turism educațional (cultural-educativ diversificat pe domenii aparte-biologie, istorie, arheologie), pelerinajul (turismul religios),turismul de agrement, turismul balnear, gastronomic, sportiv (ciclo-turism, sporturi nautice pe Dunăre) etc., având un potențial de dezvoltare nebănuit de mare.

Actualmente, în ciuda prezenței unor situri unice și atractive, acestea nu pot și nu oferă posibilitatea unei șederi îndelungate și nici o experiență căutată de turiștii care vin în zonă. Din acest motiv, este necesar ca aceste locații să fie integrate într-un produs care să se impună pe piață ca unic și să ofere o “imaginea specifică” destinației transfrontaliere Hârșova-Krushari.

Construirea unei “imagini specifice unice” a destinației urmează tendințele globale în domeniul turismului, care necesită căutarea unui produs autentic și unic, ușor recognoscibil în marea de oportunități și în cadrul unei competiții sporite.

Municipalitățile Hârșova și Krushari se află într-o poziție bună și beneficiază de potențiale neexploatate, capabile să atragă fluxuri turistice din cele două țări vecine, Bulgaria și România. Resursa bogată și unică, naturală și cultural-istorică, a celor două municipalități oferă oportunitatea pentru o simbioză foarte bună în cadrul ofertei turistice, stabilind un avantaj competitiv al fiecărei părți separat, împreună cu punctele lor forte comune.

Primaria Hârsova
Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene. Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site