SELECTEAZA LIMBA

PROIECTUL
„O UNIUNE TRANSFRONTALIERĂ
ÎN UMBRA ISTORIEI”
Cod 15.2.1.123, e-MS ROBG 134
este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului
Interreg V-A România - Bulgaria Valoare contribuție U.E. - 2.722.353,22 EURO
previous arrow
next arrow
 

Traseul turistic transfrontalier Hârșova-Krushari

Traseul turistic cuprinde obiecte din regiunile Constanța și Dobrich – conectate sincron și care aparțin inițial culturilor antice prospere în aceste ținuturi, cu accent pe civilizația romană, moștenirea ei și dezvoltarea seculară pe teritoriul Dobrogei. Traseul este o punte între identitatea culturală, diversitatea, dialogul, toleranța și înțelegerea în contextul actual al Europei Unite și o lume din ce în ce mai globalizată.

Traseul este împărțit în două părți: prima parte cuprinde atracții de-a lungul fluviului Dunărea și a doua de-a lungul litoralului Mării Negre.

Ambele trasee încep cu Hârșova și se încheie cu Krushari (sau invers), în conformitate cu scopul principal al acestei strategii de creare și promovare a unui produs turistic atractiv bazat pe resursele naturale și culturale ale regiunii transfrontaliere Hârșova-Krushari.

Traseul turistic pe Dunăre include următoarele obiective turistice:

Hârșova: cetatea Carsium; Complexul „Vasile Cotovu“ – Centru Multicultural și Muzeu Topalu- Muzeul de artă “Dinu și Sevasta Vintilă” Cetatea Capidava – centru de apărare în Imperiul Roman târziu Cernavodă – Muzeul “Axiopolis”
Rasova – Castrul roman Sacidava Cetatea Adamclisi și Monumentul Triumfal „Tropaeum Traiani“ Mânăstirea Dervent Mânăstirea Sf. Andrei și peștera Sf. Andrei Krushari – Cetatea Romană Târzie „Zaldapa”; Canionul de pe Suha Reka și mânăstirile rupestre

Scurte informații despre principalele obiective din cadrul traseului:

Muzeul de artă “Dinu și Sevasta Vintilă” din comuna Topalu, reprezintă un alt obiectiv cultural de mare interes din zonă. Muzeul reunește un număr de 228 opere de artă, sculptură și grafică ale unor renumiți pictori români (Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Gh.Petrașcu, Nicolae Dărăscu, Jean Al. Steriadi, Camil Ressu, Alexandru Ciucurencu, Oscar Han ș.a.), reprezentând, fără îndoială, cel mai însemnat muzeu de artă din mediul rural din țara noastră.

Un alt obiectiv istoric de mare interes este reprezentat de Cetatea Capidava, care, în antichitate, ocupa un loc important în sistemul de apărare roman; a fost una dintre fortificațiile construite în timpul împăratului Traian, la începutul secolului al.II-lea, ca parte a măsurilor de organizare a limes-ului dunărean.

Muzeul “Axiopolis” din Cernavodă este găzduit într-o clădire veche, salvată de la demolare  și ulterior restaurată. Muzeul prezintă o colecție foarte variată de materiale arheologice din epoca preistorică și romană, precum și opere de artă decorativă din secolul al XIX-lea. Alături de acesta, unele monumente de cult dar și construcții monumentale care caracterizează imaginea orașului, cum este Podul peste Dunăre construit de Anghel Saligny, dat în exploatare în anul 1895, pot fi văzute și astăzi.

      Castrul roman Sacidava este o cetate cu o suprafață de cca. 4ha, amplasată pe un deal înalt și abrupt de la Dunăre, lângă satul Dunăreni, județul Constanța. A fost cercetată arheologic partea de sud și vest a fortificației. Aici au staționat mai multe subunități militare romane care apărau limesul.

Un alt obiectiv istoric major din Dobrogea este reprezentat de Complexul de la Adamclisi – cetatea și Monumentul Triumfal, situate pe teritoriul comunei Adamclisi. Monumentul a fost inaugurat în anul 109 p.Chr, în onoarea lui Traian și pentru a comemora victoria romană împotriva dacilor și aliaților lor din anul 102 p. Chr. Cetatea Tropaeum Traiani, ce se întindea pe o suprafață de cca 10 ha, a avut rang municipal în epocă.

Traseul turistic pe litoralul Mării Negre:

Hârșova: cetatea Carsium; Complexul „Vasile Cotovu“ – Centru multicultural și muzeu > Cetatea Ulmetum – comuna Pantelimonu de Sus, județul Constanța > Complexul Muzeal „Histria” > mun. Constanța – Tomisul antic, Muzeul Național de Istoria și Arheologie; clădirea cu mozaicuri > Mangalia – orașul antic Callatis > Aria protejată Lacul Shabla > Parcul arheologic „Lacul Durankulak“ > Cetatea romană Karia > Cap Kaliakra > Rezervația arheologică „Yailata” > Cetatea antică târzie „Bizone“ > orașul Balchik: Templul Zeiței mamă Cybela; Complexul arhitectural „ Castelul” > Muzeul Regional de Istoria Dobrich > Krushari – Cetatea romană târzie „Zaldapa”; Canionul Suha Reka

Scurtă prezentare a principalelor obiective:

Cetatea Ulmetum, se află pe teritoriul comunei Pantelimonu de Sus, jud. Constanța. A fost construită în secolul al II-lea p.Chr. și reconstruită în repetate rânduri în secolele ulterioare. A făcut parte din teritoriul cetății Capidava și a reprezentat un punct de tranzit către Histria și Tomis.

Orașul Constanța – anticul Tomis: a apărut în timpul colonizării grecești din secolele VII-VI a.Chr., beneficiind de un statut privilegiat. Orașul a atins vârful prosperității în perioada secolelor II-III p.Chr., dar existența sa neîntreruptă s-a întins de-a lungul a circa 2500 de ani. Pe lângă numeroasele vestigii și artefacte grecești, romane  și romano-bizantine, se mai păstrează astăzi o parte din incinta antică și un depozit de mărfuri pavat cu un splendid covor mozaical (Edificiul roman cu mozaic de la Constanța), devenit astăzi unul dintre cele mai vizitate obiective istorice din Dobrogea.

Orașul Mangalia – cetatea antică Callatis: colonie greacă, fondată la sfârșitul secolului al VI-lea a.Chr., Callatis s-a afirmat ca important port și centru comercial în această parte a bazinului Mării Negre. Deși cea mai mare parte a orașului antic este acoperită în prezent de orașul modern, o serie de cercetări arheologice desfășurate în secolele XIX-XX au dus la descoperirea unor vestigii importante pentru cunoașterea istoriei acestui oraș. O mențiune deosebită o merită  descoperirea, în 1959, într-un mormânt elenistic, a unui papirus datând din sec. IV a.Chr., care reprezintă  singurul artefact de acest fel descoperit  în România și unul din cele mai vechi din Europa. 

La aproximativ 3 km de Shabla se află ARIA PROTEJATĂ LACUL SHABLA,  care combină două lacuri naturale de coastă din Shabla și Ezerets, conectate printr-un canal artificial. Aici se găsesc plante care rareori pot fi văzute în alte locuri. O importanță deosebită o reprezintă fauna păsărilor. În perioada de toamnă-iarnă pot fi observate specii pe cale de dispariție. Mai mult de 70 de specii sunt înscrise în Cartea Roșie a Bulgariei.

Aproximativ 2 km la sud-est de acesta este zona Shablenska Tuzla- zona cu nămol terapeutic, un lac de coastă semi-sărat, separat de mare de dune înalte.

Atracții cultural-istorice

Pe teritoriul parcului arheologic LACUL DURANKULAK se află o așezare neolitică din mileniul al V-lea î.H., cu cea mai mare necropolă din lume, din epoca de piatră și din epoca piatră-cupru, cea mai veche arhitectură de piatră din Europa, aici au fost găsite cele mai vechi obiecte din aur prelucrat din lume.

Pe teritoriul orașului Șabla, în trecut, exista o așezare tracică veche, mai târziu un oraș roman numit Karia. Simbolul orașului este cel mai vechi far de pe Peninsula Balcanică, care este o copie la scară mai mică a Farului din Alexandria – una din cele șapte minuni ale lumii antice.

Kaliakra tradusă din greacă înseamnă “cap frumos”.Cele mai vechi date despre populația nasului datează din secolul al IV-lea î.Hr. și sunt legate de tribul tracic Tirizis care a și dat prenumele cetății – Tirizis. Lingoul găsit și ancorele de piatră din jurul capului Kaliakra mărturisesc că populația tracică locală s-a aflat în schimburi comerciale și culturale active cu Lumea Veche.

Nu departe de Capul Kaliakra, la 2 km sud de satul pitoresc Kamen Bryag se află Rezervația Arheologică Națională “YAYLATA”.  Aici puteți vedea: un “oraș” al peșterilor cu 101 lăcașe, stabilit încă din mileniul al V-lea î.Hr. Trei necropole (morminte familiale) din sec. III-V, sculptate în roci; În Evul Mediu peșterile au fost folosite drept complex de monahal.

În apropiere de Kavarna se află cetatea veche antică medievală “Bizone”. A fost construită în secolul al V-lea î.Hr. de coloniștii greci din Messambria (orașul de astăzi Nessebar). Bogăția și prosperitatea orașului Bizone, ca port important în lumea antică, sunt dovedite de săpăturile arheologice și vasele scumpe găsite acolo, bijuterii speciale, arme, obiecte de lux – care pot fi văzute astăzi în Muzeul de Istorie din Kavarna.

Creat de vechii traci, Balchik a devenit o colonie grecească și, prin urmare, poartă numele Krunoi și Dionysopolis. Când primii coloniști greci au venit în aceste locuri, au fost fascinați de natura incredibilă și de solul fertil, care a dat naștere strugurilor excepțional de buni. Vinul acestui strugure i-a inspirat pe greci să redenumească orașul și să-i numească zeul venerat al vinului și al bucuriei, Dionysos. Orașul s-a dezvoltat și a devenit un important centru comercial și portuar. Dar romanii l-au atacat în mod repetat, iar invaziile lor i-au forțat treptat pe localnici să se disperseze și, prin urmare, orașul a cunoscut perioade de declin. 

Templul antic al zeiței pontice Cybela, a fost construit în timpul epocii elenistice în perioada anilor 280-260 î.Hr. Este singurul templu deschis și conservat nu numai în Bulgaria, dar și în Balcani. Se crede că a fost activ, funcționând timp de 700 de ani.

Complexul arhitectural “Palatul” este una dintre cele mai mari atracții turistice din zonă. Construită la sfârșitul anilor 1920, la comanda reginei Maria de România, numită “Tenha Yuva” sau “Cuibul liniștit”, Palatul este un loc extraordinar care combină povestiri biblice și antice grecești cu vederi uimitoare către mare. Parte a complexului arhitectural “Castelul” este și Grădina Botanică, renumită pentru colecția de cactuși de dimensiuni mari, a doua ca mărime din Europa după Monaco.

Muzeul Regional de Istorie din Dobrich

Muzeul conține peste 180 000 exponate, printre care:

Aceste colecții, precum și valorile muzeului, care sunt păstrate în fondurile Muzeului Regional de Istorie – Dobrich, fac parte din patrimoniul național al Republicii Bulgaria.

Acest traseu este descris mai în detaliu în ghidul de călătorie creat în cadrul proiectului. Informații suplimentare despre siturile naturale și cultural-istorice din zonă pot fi găsite pe pagina web.

Primaria Hârsova
Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene. Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site